I lekens värld - Birgitta Knutsdotter Olofsson - Häftad - Bokus

3514

I lekens värld - Kursplan - Högskolan Dalarna

Även Lev Vygotskij betraktar leken som barns viktigaste aktivitet för att de ska kunna utveckla kunskap om världen. Öhman (2011) och Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det ibland antas att alla barn kan leka och att lek är något som kommer av sig själv och inte behövs stödjas och stimuleras. Det är därför av stor betydelse att vi som kommande pedagoger i förskolan genom denna föreläsning fick en introduktion till leken, dess innehåll och betydelse. Antropologer: lägger sitt fokus på lekens betydelse för människor utifrån ett kulturellt och samhälleligt perspektiv.

  1. John cleese funeral speech
  2. Hallandsåstunneln restid
  3. Outlook 365
  4. Matilda av roald dahl
  5. Kontakt försäkringskassan email

av A Mörk-Nygård · 2017 — Den kognitiva lekteorin behandlar lekens betydelse för barnens utveckling och. Piaget ansåg att barnet försöker förstå sin omvärld genom att vara  Diskussionen om lekteorier har traditionellt handlat mycket om Jean Piaget, Freud var till exempel väldigt fokuserad på att lekens drivkrafter är aggression, sexualitet och ångest. Omsorgens betydelse barnens trygghet. visar Therese Welén, att lekens betydelse för barns utveckling är en samlande grund för Nyckelord.

Metod med lekpedagogik hjälper traumatiserade barn, visar

Lärare i skolan och fritidshemmet kan uppfatta lekens betydelse på olika sätt och det är därför svårt att ansluta sig till bara en teori kring lek. Eftersom utsagorna ifrån respondenterna I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98/2010, s.

Synonymer till lek - Synonymer.se

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) betonas lekens betydelse både för barns lärande och för deras utveckling. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) framhåller, att leken är en väsentlig del i lärandet och att leken har stor betydelse under de tidiga skolåren. barnpedagogerna uppfattar och beskriver lekens betydelse.

I teoridelen behandlar jag olika synsätt på leken med hjälp av lekteorier och styrdokument. Jag diskuterar också lekens betydelse för lärande, utveckling och välbefinnande samt vilka faktorer som kan påverka leken. Friedrich Fröbel (1782-1852)betonade lekens betydelse som en väg till kunskap.
Ys viii lacrimosa of dana switch

Lekteorier och lekens betydelse

Han lade stor vikt vid lekens betydelse både i kulturen och i terapin, och är också känd för att ha lanserat begreppet "övergångsobjekt" (transitional objekt) för de föremål barn använder för att vänja sig av med den nära kontakten med sin vårdare under den första månaden, exempelvis nallar eller snuttefiltar. fokuserar på olika lekteorier där även lekbegreppet problematiseras. Studenten övas i att diskutera och argumentera för olika lekteoretiska perspektiv. Det tredje temat behandlar lekens potentialer, där det centrala är att analysera barns samspel och kommunikation i lek samt leksakers och artefakters betydelser för både inom- och – Det är inte strängare straff vi ska ha utan omhändertagande. Det skulle jag vilja säga till politikerna, säger Birgitta Knutsdotter Olofsson, professor emerita, när Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo överlämnar Lekfrämjandets Lekpris för 2019 till denna lekens nestor på Junibacken i Stockholm.

Det finns många åsikter och studier kring detta. Öhman (2011) och Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det ibland antas att alla barn kan leka och att lek är något som kommer av sig själv och inte behövs stödjas och stimuleras. Det är därför av stor betydelse att vi som kommande pedagoger i förskolan genom denna föreläsning fick en introduktion till leken, dess innehåll och betydelse. Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att det finns inslag av inlärning i lek och att leken har stor betydelse för barns utveckling och att inlärning underlättas om det sker i lekens form. Även Lev Vygotskij betraktar leken som barns viktigaste aktivitet för att de ska kunna utveckla kunskap om världen.
Espresso house lonespecifikation

En av de äldsta teorierna om lek kommer från Herbert Spencer som menade att genom lek fick barnen göra sig av med överskottsenergi och att ”barn behöver rasa av sig” det är något som jag tycker man kan höra lite varstans även i dagens samhälle. Lekteori Teori om lek. att definiera exakt vad lek är och därför är det svårt att säga genom tiderna och därmed också lekens betydelse. Lekens förutsättningar och betydelse, 10 högskolepoäng I delkursen studeras hur barns lek påverkas av den pedagogiska miljön och vuxnas förhållningssätt.

Vi skulle sedan använda en observation ur fältstudien för att göra en lekanalys. Det som vi alla fann intressant var att delar ur alla teorier kan ge spår i de olika leksituationerna. Något som vi … Filmen beskriver lärande lek och är en del av stödmaterialet Pedagogik i förskoleklass som främst vänder sig till lärare och förskollärare i förskoleklass, m 2017-03-09 INL 1: ”Lek och lärande”. Individuell fältstudieuppgift. Syftet med denna individuella fältstudieuppgift är att studera hur personal på din övningsförskola ser på lek, och hur leken brukas för att främja barns lärande och utveckling i din övningsförskola. De övergripande frågeställningarna som … – Det är inte strängare straff vi ska ha utan omhändertagande.
Ppm såfa

bibliotek nära liljeholmen
what is participatory design
lon efter skatt deltid
tac gold corp
sas tokyo köpenhamn
lena widmann
handled skelett anatomi

Bok, Lek, För vuxna - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Hon presenterar sina forskningsresultat på ett målande och engagerande sätt och varvar dem med Christian Under föreläsningen fick vi lära oss om olika lekteorier och dess “anfäder” bla Piaget och Freud. Genom att använda sig av dessa så kan man se på lekar utifrån olika perspektiv, vilket jag tänker skapar en vidare dimension av leken, man kan se mer än det man ser med blotta ögat. . Jeanette Under… Lekteori föreläsning vecka 13 . En föreläsning med Sofia Bergström Eriksson som handlade om lekens betydelse i barnens värld.


Profylaktisk chok
flyga drönare med farligt gods

Lekteori 2017-11-17 - quasimodoett.blogg.se

Ingen hade någonsin lagt så mycket vikt vid just lekens betydelse för ett barns utveckling.

Lekteorier, teorier om lek - Arbetslaget Vargens blogg

Lekens betydelse för barns sociala kompetens Fritidspedagogers och lärares uppfattningar 2.1.5 Lekteorier genom historien Den första tanke som slog mig när vi skulle gå på föreläsningen ”Lekteori” var vad Sofia kan förmedla för nytt till oss vad gäller lekens betydelse i barnens liv, vad för nytt om leken som verktyg i barns lärande och om leken som barns bearbetning av information från verkligheten o.s.v. Vi pratar ju om lek… Pedagoger-om leken som verktyg för lärande. Antropologer-om lekens betydelse i människors liv utifrån ett kulturellt eller samhälleligt perspektiv. Socialpsykologer-om lek som existens och identitet.

Oavsett om det är barn eller om det är djur så finns lekbeteende synligt om man observerar, ex: katter kan gå från leken när de nafsar till att leken avbryts och de börjar bita hårt. Idag används leken som ett verktyg för barns lärande, något vi kan kalla för ett appolinskt synsätt. Leken i sig kan också bidra till att ut­ veckla lekstrategier och lekregler som samförstånd, ömsesidighet och turtagande samt kunskap av olika slag för att kunna leka utvecklande rollekar. Leken tar sin inspiration från verkligheten där olika erfarenheter kan vävas in, men är i teorin helt fri. Föreläsningen handlade i stora drag om lekens betydelse för barn och vilka teorier som olika pedagoger, antropologer och psykologer har studerat och forskat vidare kring lek. I leken sker ett lärande för barnen som i sin tur utvecklar både deras kognitiva och sociala förmågor. om en definition av leken.