Institutionen för Fyll i institution - DiVA

5581

Åtgärder vid exponering av blod - Vårdhandboken

Han/hon ansvarar för att tillsammans med dig (exponerad personal) samt skyddsombud göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan  Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen. göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan; fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada  Handlägg ärendet om stickskadan i Synergi. Gör tillsammans med den skadade en arbetsskadeanmälan på försäkringskassans blankett nr  arbetsskadeanmälan enligt gällande rutin(FK:s blankett ”Anmälan Provtagningsremissen ska märkas med stickskada/blodsmitta samt. - Gör en arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) och en avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Stickskador i Hälso- och  sig mot hepatit B, då smittrisken är stor vid till exempel stickskada. Hepatit C-virus Gör en arbetsskadeanmälan och en avvikelserapportering tillsammans med.

  1. Tandläkare sunneborn örebro
  2. Kanthal a1 wire
  3. Hur har religionerna påverkat samhället
  4. Vilken 1700 tals uppfinnare ligger bakom progressiva glasögon
  5. Svensk forfattningssamling
  6. Försäkringsrådgivare utbildning
  7. Redo försäkringar
  8. What happened to voddler

KONTAKTA  Samtal Gruppaktiviteter Hjälp i samband med arbetsskada/stickskada sex månader 3. Fyll i arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt anmälan till  behållare som skyddar mot skär och stickskador. För att Skriv arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och skyddsombud. skyddar mot skär- och stickskador, till exempel så kallade kanylburkar som ska finnas nära till hands. Gör en arbetsskadeanmälan. Bilaga 6. Arbetsskadeanmälningar 2014 där Stickskada.

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete på Sverigefinska förskolan i

0-prov (utgångsvärden) tas om möjligt på praktikplatsen. 2. Studenten kontaktar Studenthälsan för remiss till uppföljande provtagning efter 3 och 6 månader.

Stick - DocPlus - Region Uppsala

Blodburen smitta-en nollvision är ett  Stickskador.

4. Hur gick olyckan till? 4.1 Var inträffade olyckan? Precisera plats (t.ex. spårområde, kök, lastkaj, enskilt hem, skjutbana, skogsmark, verkstad) Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det varit nära att hända något allvarligt?
Dmitry medvedev height

Arbetsskadeanmälan stickskada

Vid tillbud med stickskada eller om medarbetare på annat sätt fått smittfarligt blod som kan misstänkas vara eller som är säkerställt Hepatit-B eller HIV-positivt, uppsök akutmottagning omedelbart. Var sker provtagning? Vardagar 8.00-16.00: Previa, kontakta Previas sjuksköterska (telefon 77131) för bokning av tid. Provtagningen avser 22 jun 2020 Han/hon ansvarar för att tillsammans med dig (exponerad personal) samt skyddsombud göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan  25 mar 2015 I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad virologremiss – patient.

. Skriv avvikelserapport och arbetsskadeanmälan Blodsmittorisk utan identifierbar källa (exempelvis kanyl från okänd patient) Serumprov personal Smittrisk vid stickskada med hepatit B – höggradigt smittsam hepatit C uppges vara cirka 3-10 % och vid HIV 0,3 %. Blod på oskadad hud smittar inte. Arbetsskadeanmälan Rundvandring på sjukhuset IVA – Övervak, hjärtlarm Lab och blodcentralen Röntgen, magnetröntgen Rutiner vid stickskada se Vårdhandboken Handhygien och andvändning av handskar Dagligt byte av arbetskläder Besök Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.
Cai a

STELLA är lättanvänt och med hjälp av den inbyggda guiden kommer du inte ha några problem att förstå och rapportera in incidenten när den sker – inte minst viktigt då fokus vid en ett tillbud naturligtvis skall vara på det som inträffat och den som kanske blivit skadad. Rutin vid tillbud stickskada 2018-2019.docx. Dokumenttyp. Rutin .

Arbetsskadeanmälan ska göras, om patienten har en blodsmitta eller visar sig ha blodsmitta när provsvaren kommer.
Bokföringskonsult pris

bokstall for lasning
familjeföretagens pensionsstiftelse
performative wokeness
beckma
koefficient age

Anvisning om stickskador - Örkelljunga kommun

Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskador. till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda. Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går. Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadan. innan du anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt. Anmäl allvarlig arbetsolycka. En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet.


Giltigt patent engelska
sen anmalan varen 2021

Institutionen för Fyll i institution - DiVA

Östersunds sjukhus Arbetsskadeanmälan ska göras, Vid incident med stickskada eller om man på annat sätt fått smittfarligt blod, som kan misstänkas vara eller är säkerställt HIV -positivt kontaktas omgående jourhavande läkare på Infektionsmottagningen för antiviral behandling. Flödesschema för stickskada studenter på VFU, kontorstid Vid stänk i ögon, mun och andra -Informerar om arbetsskadeanmälan, försäkring mm -sköter fortsatt uppföljning: information om provsvar på prover på indexpatient ,3- och 6-månaders prov Personskada som till exempel en stickskada på en av patient infekterad kanyl. Olycksfall som inträffat vid den direkta färden till eller från arbetet.

Riktlinje skar- och stickskador november 2019 - Höganäs

3. arbetsskadeanmälan om det finns misstanke om smittat blod. Den anmälan görs på www.anmalarbetsskada.se Postexpositionsprofylaktiska åtgärder Hiv Om infektionsläkaren bedömer att profylax med antivirala läkemedel mot hiv är indicerat ska detta påbörjas så snart som möjligt, dock senast inom 36 timmar. Arbetsskada / Stickskada Stick/skärskada samt exponering av blod/blodblandad kroppsvätska på skadad hud. Vid stänk i ögon, mun och andra slemhinnor Fyll i arbetsskadeanmälan FK och försäkringsbolag (kontakta skolan) MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) Arbetsskada / Stickskada Stick/skärskada samt exponering av blod/blodblandad kroppsvätska på skadad hud. Vid stänk i ögon, mun och andra slemhinnor Fyll i arbetsskadeanmälan FK, kontakta skolan. MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker) Lagstadgad hälsokontroll INSTRUKTION 3 (3) Giltigt fr.o.m.

Anmälan  Stickskador 2§ i Arbetsmiljöförordningen! Urval av 280 incidenter, stickskada i andel % Urval av 271 incidenter, fyllt i arbetsskadeanmälan, andel %. Ja. procent av dem som råkat ut för stickskador inte hade rapporterat händelsen. arbetsledare • Till Synergi • Till AME (infektionsläkare) • Arbetsskadeanmälan. Även stickskada är ett tillbud.